Software ter optimalisatie van uw rijtijden
 

OPTIMDRIVE > Presentatie

Deze software is speciaal ontwikkeld om de chauffeurs en dispatchers te helpen met het organiseren van hun werk in overeenkomst met de wetgeving betreffende de rij en rusttijden.

Heb ik nog recht op een verkorte nachtrust ?
Mag ik morgen nog 10 of maar 9 uur rijden ?
Hoeveel uren kan ik deze week nog rijden ?


Indien dit dagelijkse vragen zijn voor u, lees dan zeker verder… OptimDrive zal u immers de antwoorden geven na slechts 3 keer klikken.

Introductie
Indien we rekening houden met de complexe wetgeving en de wegomstandigheden is het een heel gepuzzel voor de chauffeurs en dispatchers om de geldende wetgeving te volgen. Het is om hun te helpen met deze moeilijke taak dat Phelect OptimDrive ontwikkeld heeft.

Een stap verder
Deze software gaat een stap verder dan gewoon de overtredingen weergeven, het berekent en analyseert daarboven op de resterende tijden. Hiermee bedoelen we, het aantal uren dat de chauffeur nog mag rijden en de rustpauzes die nog genomen moeten worden. Na de gepresteerde activiteiten toont, de software de overblijvende rijuren en de verplichte nog te nemen rustperioden aan. Deze resterende tijden zijn opgedeeld in functie van de geldende wetgeving (4h30 rijtijd, 45'' pauze, …).

Flexibel en krachtig
De gebruiker kan de activiteiten, die de software "geëxtrapoleerd" heeft op basis van de resterende tijden, aanpassen. Dit bijvoorbeeld indien de chauffeur langer wenst te rusten dan het wettelijke minimum of indien hij vermoedt dat de rit minder lang zal duren dan het toegelaten maxima. Zodra de aanpassing uitgevoerd is, zal de software de nieuwe resterende tijden berekenen. De gebruiker kan zo zijn ganse week, in overeenkomst met de wet, plannen. OptimDrive houdt rekening met ploeg rijden en de "buiten bereik" toestand (OUT).

Gebruiksvriendelijk
Op basis van de gegevens van de chauffeurskaart, en na slechts 3 keer klikken, ziet de gebruiker, in grafisch vorm of in tabelvorm, de uitgevoerde activiteiten, de overtredingen en de resterende tijden. Phelect is er zich wel degelijk van bewust dat de taak van de chauffeur rijden is en niet het tokkelen op een computer. Dat is de reden waarom Phelect, zoals bij de software DigiSave, het accent gelegd heeft op het eenvoudige gebruik en het aantal handelingen gereduceerd heeft tot het absolute minimum.

Overtredingen in detail
OptimDrive geeft een schat aan informatie bovenop zoals de graad van de overtredingen in functie van de richtlijn 2009/05/EG, de overtreding in cijfers (begin, einde, afwijking, …), de referentie naar de wettekst en zijn artikelnummer. Verantwoordelijkheid Opgelet: de wetgeving stelt de transporteur medeverantwoordelijk voor de overtredingen veroorzaakt door zijn chauffeurs. Het is dus absoluut noodzakelijk dat deze de prestaties van hun chauffeurs controleren en hun op de hoogte brengen van de begane overtredingen. De mogelijkheid om de overtredingen af te drukken met DigiSave_OptimDrive zal dit een stuk gemakkelijker maken.

De versies
OptimDrive is beschikbaar in 2 versies, de software OptimDrive bedoeld voor chauffeurs en dispatchers, of de aanvullende module op de software DigiSave bedoeld voor de bedrijven. DigiSave die reeds met succes in grote mate in gebruik is bij hun. Het grote verschil tussen deze twee versies bestaat erin dat de software OptimDrive geen voertuigbestanden beheert en enkele functies, die speciaal bedoeld zijn voor bedrijven, minder heeft. Het is uiteraard mogelijk om de oudere versies van DigiSave uit te breiden om van deze nieuwe functies kunnen te genieten.


Printscreens

Grafische weergave " OptimDrive "
Gedetailleerde uitgebreide legende


Weergave van de activiteiten in tablevorm


Resterende tijden


Overtredingen : Samenvattende tabel


Detail en uitleg van de overtreding
optimedrive